You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Çocuk Gelişimi Ünitesi

Sağlıklı gelişim gösteren, özel gereksinimli, nörolojik ya da genetik problemi olan, gelişimsel risk altında bulunan veya kronik hastalığı olup yatarak tedavi gören çocukların; bilişsel, dil, motor, öz bakım ve sosyal-duygusal gelişimleri değerlendirilir ve gelişimine yönelik olası riskli durumların en erken dönemde tespit edilmesi sağlanır. 

 

Gelişimsel Değerlendirmenin Faydaları

  • Çocuğunuzun fiziksel, zihinsel, dil, öz bakım ve sosyal duygusal gelişiminin güçlü ve zayıf alanlarını görmek,
  • Çocuğunuzun potansiyelini tanıma fırsatı elde etmek,
  • Çocuğunuzun öğrenme ortamını geliştirmek,
  • Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için uygun anne-babalık becerileri edinmek.

 

Çocuk Gelişim Ünitemizde neler yapıyoruz ?

Üniteden randevu aldıktan sonra aile ve çocukla birlikte 45 – 60 dakika süren seansa başlanır. Değerlendirme süreci aile ve çocukları kapsayacak şekilde iki boyutta gerçekleştirilir. Çocuk ve gençler; bilişsel, dil, sosyal, motor ve öz bakım alanlarında değerlendirilir, genel performansları belirlenir, bu puanlar normatif bulgularla karşılaştırılır ve bunu takiben çocuğa yaş grubuna göre gelişimsel testler uygulanır. Aynı zamanda aileler de değerlendirmeye alınır ve aileyi tanımaya yönelik “aile bilgi formu“ doldurulur.

Çocuğun ayrıntılı değerlendirmesi yapılarak gelişim yaşı belirlenir ve gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda uygun bireysel gelişim destek programları hazırlanır ve uygulanması için gerekli öneriler verilir, süreç için rehberlik edilir.