You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm)

Otizm nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanan doğuştan getirilen sosyal iletişim eksikliği belirtilerinin ön planda yer aldığı bir rahatsızlıktır. Beyin yapısı nedeniyle meydana gelen sinir dokusu hasarları sebebi ile olabileceği düşünülmekte ancak nedeni tam olarak belirlenebilmiş değildir. Düzenli tarama testlerinin (Denver , Mchat..) gibi  uygulanması tanılamasını kolaylaştıracaktır.

Aile gözlemleri ile fark edilebilecek belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Çocuklarda sözel iletişimin gözlenmemesi
 • Genel olarak dil becerileri gecikmelerinin sergilenmesi
 • Sosyal etkileşimsel becerilerde sınırlılıklar
 • Adı söylendiğinde tepki verilmemesi
 • İşlevine uygun olarak oyuncak oyunları yoksunluğu
 • Dönen nesnelere yönelik aşırı ilgi
 • Aile üyelerine ve akranlarına yönelik tepkisizlik
 • Bağlam dışı ve iletişimsel olmayan ağlama-gülme davranışları
 • Göz kontağı kurma problemleri
 • Motor becerilerde gelişimsel gecikme
 • Günlük yaşam ortamlarını olumsuz etkileyici yıkıcı düzeyde problem davranışlar

Otizmli çocuklarda var olabilecek davranış sorunları;

 • Öfke nöbetleri
 • Sınırlı yineleyici davranışlar ve obsesyonlar
 • Sosyal iletişim ve etkileşim problemleri
 • Otizmli çocuklar için gerekli tıbbı ve eğitsel tanının erken dönemde sağlanmaması durumunda ileriki süreçlerde; epilepsi, duygu durum bozukluğu, psikotik bozukluklar ergenlik çağında görülebilmektedir.
 • Zengin uyarıcı ortam sunulmalı
 • Tv ,tablet, televizyon gibi teknolojik araçların kullanımı sınırlandırılmalı
 • Ortak dikkat çalışmaları yaptırılmalıdır.
DİĞER YAZILAR