You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Riskli Bebeklerde Gelişim

Bebeklik dönemi 0-2 yaş sürecini kapsar. Doğum öncesi, sonrası ve doğum sırasında yaşanan süreçler var olan bebeğin gelişimsel düzeyindeki yeterliliğini etkilemektedir. Riskli Bebek terimi kısaca, gebelik döneminde, doğum sırasında ya da hemen doğum sonrasında yaşanan sorunlara bağlı olarak, bir ya da daha fazla gelişimsel alanda, nörolojik açıdan gerilik görülebilecek bebekleri ifade eder. Riskli bebek takipi normal bebek gelişiminde ziyade çok daha sık şekilde yapılması gerekir.

Riskli bebek takibi sürecinde var olması gereken uzman ekip ; ( Pediatrist, Çocuk gelişim uzmanı, Kbb, Göz , Odyolog , Klinik pediatrik psikolog..)

Bebekler için risk etmenleri;

  • Prematüre doğum (37 haftadan önce doğum)
  • Postmatüre (42 haftadan sonra doğum)
  • Kordon dolanması
  • Sezeryan doğum
  • Apgar skorunun birinci dakikada 4 den küçük (<4)olması
  • Düşük doğum ağırlıklı bebek
  • Annenin gebelik sürecinde geçirdiği hastalıklar

Riskli bebeklerde yenidoğan döneminde ya da nöromotor gelişim geriliği fark edildiğinde fizyoterapiye başlanması gerekir. Yüksek riskli bebekler somatik büyüme ve nörogelişimsel yönden risk altındadır. Bu risk bakım olanaklarına, deneyimli insan gücü ve alt yapıya bağlı olarak merkezden merkeze büyük farklılıklar göstermekle birlikte gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça daha da yükselmektedir. Amerikan Pediatri Akademisi sağlığı çocuk izlemlerinin doğumdan sonra 2-4. Haftalar arasında; 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 ve 24. Aylarda yapılmasını önermektedir. Riskli bebekler de, sağlam çocuklardan az olmamak kaydı ile kendi koşulları doğrultusunda izlenmelidir.