You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Osteoporozda Kırık Riski

Osteoporozda kırık riski

  • Kemik erimesine bağlı en korkulan kırıklardan birisi kalça kırıklarıdır.
  • Kemik erimesine bağlı kalça kırığı gelişen hastaların %10 – %20’si takip eden 1 yıl içinde hayatlarını kaybetmektedirler.
  • Hataların yarısından çoğu bundan sonraki hayatlarını tek başına bağımsız olarak sürdürememektedirler.
  • Kemik eriesinin hastanemizde tanı, takip ve tedavisi en güncel bilgiler ışığında yapılmaktadır.
  • Hastalarımızın 10 yıllık kırık riskleri FRAX hesaplamasına göre yapılmakta ve sonuca göre kurık oluşmadan tedavileri yapılmaktadır.

 

 

Uzm. Dr. İsmail CÖMERTOĞLU
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon