You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Okul Öncesi Dönemde DEHB

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dikkat süresinin kısalığı aşırı hareketlilik ve dürtüsellik beliritileri ile orataya çıkan  nöro gelişimsel bir bozukluktur.Çocukluk döneminde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan bireylerin yarısından fazlasında belirtiler ergenlik ve erişkinlik döneminde de devam ettiği için yaşam boyu sürdüğü söylenebilir. Genetik, Nöronanatomik, Nörofizyolojik araştırmalar yapılmakta ve çevresel etmenlerin rolü incelenmektedir.Dikkat, planlama, öncelikleri ayırt etme, odaklanma, uyanıklığı ayarlama, zihnin çalışma hızı ve verimi engellenme ve düş kırıklığı ile baş etme sistemi gerçekleri anımsama, kısa süreli bellek, kendini ve eylemlerini kontrol etmeye rol oynayan zihinsel süreçlerdeki dağınıklıktır.Dikkat eksikliği belirtileri taşıyan bireylerin sıklıkla ayrıntılara dikkat etmekte zorlandıkları dikkatsizliğe bağlı daha fazla hata yaptıkları dikkatlerini oyuna derse ve işe vermekte zorlandıkları eşyalarını kaybettikleri yapmaya başladıkları etkinlikleri bitirmede güçlük çektikleri uzun süre zihinsel çaba gerektiren etkinliklerden kaçındıkları unutkan oldukları ve ilgilerinin kolayca başka yönlere kayabildiği gözlemlenmektedir.

 

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocukların öykülerinde saptanan ve ilişkili olabileceği düşünülen doğum öncesi doğum sonrası bazı risk etmenleri bulunmaktadır bunlar genç ve ileri anne yaş, ailede daha önce bu hastalığın tanısının varlığı, gebelikte geçirilen enfeksiyonlar ,Folik Asit eksikliği, anemi de babanın sigara alkol kullanımı düşük doğum varlığı neonatal komplikasyonlar erken yaşta duygusal yoksunluk ve ihmal annede kaygı ve stres, parçalanmış aile, anne baba da antisosyal davranışlar olarak bildirilmiştir. Dikkat eksikliğinin tanılama sürecinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite dürtüsellik olarak iki belirti grubu ve her belirti grubunda dokuz madde tanı ölçütlerinde yer almaktadır.Çocuk ve ergenlerde tanı için her iki gruptan altışar belirti taşıyor olmak şartı bulunmaktadır.Belirtilerin en az iki ortamda görülmesi sosyal ilişkileri okul ilişkileri iş kalitesini bozduğuna dair açık kanıtların bulunması gerekmektedir.

 

 

Belirtiler genellikle okul öncesi dönemde ve okul çağında kendini göstermeye başlamaktadır, klinik başvurularda en sık okul çağı çocuklarında görülmektedir. Olguların yarısından fazlası yedi yaşından önce görülmektedir.Yaşa göre bazı değişiklikler görülmekte ve ilk beş yaş grubu hedef alındığında okul öncesi döneme ait belirtilerin yoğunluğu bu hastalığın tanımlanması sürecinde önemli bir etmen olmaktadır.