You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Meme Kanserine Bağlı Lenfödem

Meme Kanserine Bağlı Lenfödem

Meme kanseri geçiren her 5 hastanın birinde meme kanserine bağlı lenfödem gelişir.  Meme kanseri sonrası oluşan lenfödemin sebebi; cerrahi prosedürler veya radyoterapi sonrası meme dokusu etrafında biriken anormal lenf sıvısıdır. Lenfödemin sebebi;

 • Cerrahi sonrası alınan lenf damar ve nodları sebebiyle; lenfatik sistemin yumuşak dokularda biriken sıvıyı boşaltmada yetersiz kalması
 • Cerrahi sonrası yara iyileşmesi bölgesinde oluşan dokunun (skar dokusu), lenfatik akımı sağlayan damarlara baskı yapması
 • Cerrahi ile alınan veya zarar gören kaslarının, lenfatik akımı sağlayan pompa görevini yapamaması
 • Radyoterapi sonrası oluşan skar dokusunun lenfatik akımı bozması
 • Radyoterapi bölgesinde hasar gören lenf damar ve nodlarının görevini yapamamasıdır

 

Bu sebeplerden dolayı, lenfatik akımı bozulur ve damarlarda olması gereken sıvılar, hastalıklı bölge (meme dokusu) ve bunun gerisinde (omuz, el bileği, eller, kol vs.) birikmesi ile sonuçlanır.

Meme kanseri sonrası gelişen lenfödem kadınlarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Lenfödem nedeniyle kolda, elde, el parmaklarında, el bileğinde, omuzda ve hatta gövde de bile şişlik oluşabilir. Hastalar kıyafetlerini giyip çıkarmakta zorlanırlar, saat ve yüzük takmakta zorlanırlar. Etkilenmiş kolda ağrı ve hareket kısıtlılığı, kolda ağırlık hissi, uyuşukluk, psikolojik şikâyetler ve hayat kalitelerinde azalma görülür. Bazı vakalarda cilt parlak, damarlar daha az belirgin ve cilt kalındır.

Eğer lenfödem tedavi edilmezse, etkilenmiş olan cilt kalınlaşır, elastikiyeti azalır ve kişilerde sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar oluşur. Zamanla cilt tamamen esnekliğini kaybeder.

 

Lendödem gelişimi için  risk faktörleri nelerdir;

 • İleri evre meme kanseri
 • Yüksek sayıda lenf nodu çıkarılan hastalar
 • Obezite
 • Zayıf performans düzeyi
 • Cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi alan hastalar

 

 

Lenfödem tedavisinde kompleks dekonjestan tedavi uygulanır. Bu tedavi 4 aşamadan oluşur;

 1. Manuel lenf drenajı (masaj)
 2. Kompresyon tedavisi (bandajama)
 3. Lenf azaltıcı egzersizler
 4. Cilt bakımı
DİĞER YAZILAR