You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prematüre Bebeklerde Risk Tanımı

Prematüre bebekler yüksek riskli yenidoğan grubunun en önemli kısmını oluşturmaktadır.

Yaşamın var olan süreçlerinin en doğru şekilde ve yeni doğan bebeğin en sağlıklı şekilde geçirilebilmesi için çocuğa uygun yaşamsal alanların oluşturulması gerekir.

Yakın zamana kadar prematürelerin sadece majör nörolojik bozukluklar olarak nitelendirilen rahatsızlıkları olabileceği öne sürülmektedir. Ancak son yıllara bakıldığında prematüre bebeklerin ileriki yaşlarda okul çağına geldiğinde kendi akran gruplarından farklı olarak algılama kusurları, öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma geriliği, davranış sorunu gibi minör nörolojik bozukluklarını da daha sık geliştiği görülmüştür.

Yenidoğan bebeklerin psikomotor gelişimleri ve nörolojik gelişimleri değerlendirirken hekimin kendi muayenesinin dışında standart gelişimsel tarama envanterlerinin uygulanması ve sağlam çocuk izlem takibinin en iyi şekilde düzenli aralıklar ile yapılması gerekmektedir.

Prematüre bebek değerlendirilirken gelişimsel tarama envanteri olarak alınan değerlendirme aracında çocuğun yaş aralığı düzeltilmiş yaş oranına göre hesaplanmalı ve sonrasında gelişimsel bir riskin belirlenmesi o düzeltilmiş yaşa göre yapılması gerekir. Düzeltilmiş yaş sonucu ile çocuğun var olan süreçlerinin kendi standart değerlendirme sonucuna göre gözlem faktörlerinin yorulmasıyla birlikte gelişimsel bir problem riskinin var olup olmadığı net olarak belirlenmiş olmaktadır.

Prematüre bebekler kendi içerisinde gestasyon haftalarına göre sınıflandırılmaktadır. Doğum haftası arttıkça bebeklik dönemindeki gelişimsel risk faktörlerinin varlığı belirgin düzeyde artış göstermektedir.

Yaren Keskin
Çocuk Gelişim Uzmanı