You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kalça Protezi

 1. Total kalça protezi nedir?

 Total kalça protezi, kalça eklemi ileri derecede harap olmuş hastalarda, hasarlı eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesi için yapılan işlemdir.

 

 1. Total kalça protezleri çoğunlukla hangi hastalarda uygulanmaktadır?

 Total kalça protezlerinin;

 • Çeşitli hastalıklara ve nedenlere bağlı olarak kalça eklemi ileri derecede hasar görmüş kişilere,
 • İlaç kullanımı, baston kullamı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve  eklem içi enjeksiyon uygulaması gibi tedvi yöntemi uygulamalarına rağmen sonuç alınamayan hastalara,
 • Günlük yaşam aktivitelerini engelleyecek derecede şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı olan hastalara

 uygulanması uygun görülmektedir.

 

 1. Az önce bahsettiğiniz kalça ekleminde ileri derecede hasara yol açan nedenler nelerdir?

 Kalçada ileri derecede hasara yol açan nedenleri;

 

 • Kalça kireçlenmesi,
 • Romatoid artrit  (eklem içi iltihaplanma),
 • Kalça kırığı,
 • Kalça çıkığı,
 • Avaskuler nekroz: Kalça ekleminin baş kısmını besleyen damar yapısının bir kısmının fonksiyonunu kaybederek başın canlı bölümünün ölmesi ve sonrasında buranın çökmesi durumudur.

 

 1. Total kalça protezi amieliyatları hangi yaşlarda hastalara yapılabilmektedir?

 Total kalça protezi ameliyatları genellikle 60 yaş üzeri hastalarda yapılması uygun görülen bir ameliyattır. Ancak romatoid artrit adı verilen eklem içi iltihaplanma durumlarında daha genç hastalara da uygulanabilmektedir.

 

 1. Kalça protezi ameliyatlarında yapılan işlem nedir?

 Total kalça protezi ameliyatlarında yapılan işlem, kalça ekleminde hasara uğramış topuz-yuvanın çıkarılıp yerine metal, plastik, seramik veya bunların karışımından yapılmış yapay topuz-yuva takılmasıdır.

 

 1. Kalça protezi kemiğe nasıl takılır?

 Kalça protezi kemiğe iki ayrı şekilde tutturulabilir. Bunlar:

 

 • Çimentolu protez
 • Çimentosuz protez

 

 1. Çimentolu protez ameliyatı nedir?

 Çimentolu protez ameliyatı, kalça protezinin kemiğe çimento adı verilen bir dolgu malzemesi vaıtasıyla tutturulduğu işlemdir.

 

 1. Peki çimentosuz protez ameliyatı nedir?

 Çimentosuz protez ameliyatı ise,  üzeri gözenekli bir madde ile kaplanmış olan protezlerin kemiğiniçine çok sıkı bir şekilde yerleştirilip sonrasında vücudun kemiği, protezin üzerindeki gözeneklerin içine ilerleyerek tespiti sağlanır.

 

 1. Peki siz hastaneniz Avicenna Hospital’da hastalarınız için hangi protez çeşidini tercih ediyorsunuz ?

 Hastaya hangi protez ameliyatının uygulanacağına karar verirken hastanın yaşını ve kemik durumunu göz önünde bulundurulmaktadır.

 

 1. Hangi hastalar için hangi protezler kullanılmaktadır?

 Yaşlı ve kemikleri zayıf olan hastalar için çimentolu protez uygulaması tecih edilirken, genç, genel sağlık durumu düzgün ve kemik kalitesi yüksek olan hastalarda ise çimentosuz protez uygulaması tercih edilir.

 

 1. Total kalça protezleri ne kadar süre dayanabilmektedir?

 Kalça protezinin ömrü hastanın yaşına, kilosuna, cinsiyetine ve hareket seviyesine göre değişmekle birlikte günümüzde uygun cerrahi teknik ve modern protez tasarımları kullanılarak yapılan kalça protezlerinin ömrü 15-20 yıla kadar uzamıştır.

 

 1. Kalça protezi ameliyatlarında ve sonrasında ne tür sorunlar gelişebilir?

Bu tür ameliyatlarda en çok karşılaşılan komplikasyon enfeksiyondur. Normal ameliyathene şartlarında bu oran %5 il 10 iken en iyi ameliyathane şartlarında (“laminar air flow” lu ameliyatheneler) enfeksiyon oranı %1-2 gibi düşük bir orandır. Avicenna Hospital’da da kalça protezi ameliyatları en iyi ameliyathane koşullarında yapılmaktadır.

Görülebilen bir diğer sorun ise bacağınızdaki kan akımının yavaşlamasına bağlı olarak toplar damarlarınızda pıhtı oluşmasıdır Ameliyat sonrasında erken dönemde yürüyüşlere başlamak ve hareketsiz kalmaktan kaçınmak, bu riski azaltacaktır.

Bunu dışında kalça çıkığı, yara iyileşme sorunlar gibi komplikasyonlar da görülebiliri.

 

 1. Kalça protezi ameliyatlarında ne tür anestezi kullanılmaktadır?

 Total kalça portezi ameliyatları genel ya da belden uyuşturma şeklinde olan epidural anestezi ile yapılabilmektedir.

 

 1. Total kalça protezi ameliyatlarında kesi çok büyük mü?

 Daha önceleri çok daha büyük kesilerle ve büyük kas gruplarını zedeleyecek biçimde yapılan ameliyatlar, günümüzde ise daha küçük kesilerle ve kalça çevresi yumuşak dokulara zarar vermeyecek biçimde yapılabilmektedir.

 

 1. Total kalça protezi ameliyatları ne kadar sürmektedir?

 Kalça protezi amelyatları genel olarak yaklaşık 2 saat sürmektedir.

 

 1. Ameliyattan sonra hasta hastanede ne kadar süre kalır?

 Kalça protezi ameliyatı geçiren hastalar genel durumlarına göre 3-7 gün sonra hastaneden taburcu edilir.

 

 1. Ameliyattan sonra hastanın fizik tedavi görmesi gerekli mi?

 Ameliyattan 15 gün sonra eğer bir problem yoksa dikişler alınır ve fizik tedaviye başlanır. Fizik tedavi haftada 3 seans olmak üzere 3 ay kadar bir süre devam eder.

OTHER ARTICLES