You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

By-Pass Ameliyatları

 1. Koroner kalp hastalığı nedir?

Kalbi besleyen atardamarlar “koroner arter” olarak adlandırılır. Bu damarların iç duvarlarında çeşitli sebeplerden ötürü yağ ve kalsiyum birikmesi sonucu damarlarda daralmalar ya da tıkanmalar oluşabilir. Bu duruma “ koroner kalp hastalığı” denir.  Eğer devam ederse daralmalar sebebiyle oluşan damarlardaki pıhtı kalp krizine yol açabilir.

 

 1. Koroner kalp hastalığının risk faktörleri nelerdir?

Cinsiyet: Erkekler risk bayanlara oranla daha fazladır.

Yaş: Yaş ilerledikçe risk de artmaktadır.

Ailede koroner damar hastalığı öyküsü,

Sigara Kullanımı,

Yüksek tansiyon,

Kan kolesterol düzeyindeki yükseklik,

Şeker hastalığı,

Stres,

Aşırı kilo,

Hareketsiz yaşam.

 

 1. Koroner kalp hastalığının tedavisi mümkün mü?

 Evet. Koroner kalp hastalığının ilaç tedavisi, koroner balon anjioplasti ya da  stent uygulamaları ve  koroner bypass amelliyatı olmak üzere 3 çeşit tedavi seçeneği var.

 

 1. Tedavi şekli seçilirken hangi husular göz önünde bulundurulmaktadır?

Hangi tedavi şeklinin seçilmesi gerektiğine, hastalığın durumu göre kalp cerrahları ve kardiyologlar birlikte karar verir. Hastaya yapılan anjiyografi tetkiki ile koroner arterlerin tıkanıklılık durumuna   bakılır. Tıkanıklığın ve darlığın nerde olduğu ve ne kadar olduğu hastalığın ciddiyeti, boyutu ve tedavi şeklini belirleme  konusunda çok önemli. Bunun dışında kalbin kasılma gücü, hastanın yaşı ve genel durumu da göz önünde tutulur.

 

 1. Koroner by-pass ameliyatı nedir?

Kalbi besleyen damarlardaki daralmanın tedavi edilmesi amacı ile, kalpten çıkan, aort adı verilen ana atardamar ve kalbi besleyen damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın ilerisine uzanan damar köprüleri oluşturma işlemine ‘koroner by-pass ameliyatı ‘ adı verilir.

Koroner by-pass ameliyatında amaç,  daralmış damarlarından dolayı beslenemeyen kalbin vücudun başka bir yerinden alınan damar (örneğin bacak toplar damarı veya başka bir atardamar) ile kalbin kan ihitiyacını sağlamak ve darlık nedeni ile oluşabilcek kalp krizini önlemektir.  Böylece hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve ömrünün uzatılması amaçlanır.

 1. Koroner by-paass ameliyatlarında hangi yöntemler kullanılabilmektedir?

By-pass ameliyatı öncesinde hasta genel anestezi ile uyutulur. Koroner by-pass ameliyatı, kalbi durmuş konumdayken  ve kalp çalışır durumdayken (atan kalpte by-pass ameliyatı) olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.

Kalbi durdurarak yapılan by-pass ameliyatında kalbe ulaştıktan sonra kan dolaşımı kalp-akciğer makinasına bağlanır ve kalp durdurulur. Kalp ve akciğerlerin görevini kalp-akciğer makinası yerine getirir. Kalbe ve damarlara yapılan cerrahi işlem tamamlandıktan sonra bu cihazla olan bağlantı kesilir.

 1. Atan kalpte by-pass ameliyatı nedir?

Kalp-akciğer makinasına bağlı olmadan, kan pompalamaya devam eden çalışan kalpte yapılan by-pass ameliyatı tekniğidir. Bu ameliyat tekniği, ameliyat sırasında kullanılan cihazlar yardımı ile kalbin sadece ameliyat uygulanan bölgesinin hareketi azaltılarak uygulanır.

 1. Peki siz hastaneniz Avicenna Hospital’da hangi koroner by-pass ameliyatı tekniğini kullanıyorsunuz?

Avicenna Hospital’ da her iki koroner by-pass ameliyatının dünya standartlarında kalitete  yapılmasına olanak sağlayan teknoloji bulunmakta. Ama biz ekip olarak hastalarımız için duran kalpte yapılan by-pass ameliyatını tercih ediyoruz. Ancak bazı hastalardai atan kalpte by-pass ameliyatı tekniğini kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Bu hastaları;

 • Kalp performansı çok düşük hastalar,
 • Genel durumu kalp durmuş kalbi durdurarak yapılan ameliyatı kaldıramayacak hastalar,
 • Kanser ve ileri derece böbrek hastaları olarak sıralayabiliriz.
 1. Koroner by-pass ameliyatı öncesi ne tür hazırlıklar yapılmaktadır?

Hasta ameliyattan bir gün önce hastaneye yatırılır. Ameliyat öncesi gerekli olan tüm tetkik ve tahliller yapılır ve değerlendirilir. Hasta yakınlarından hastaya kan verebilecek 5 donör (verici) bulması istenir. 4 kişiden kan alınır, testleri yapılır. Eğer alınan kanda, bir problem yoksa hastanemiz bünyesinde bulunan kan istasyonunda kan  işlenir ve kullanılabilir hale getirilir. Bu sayede hasta yakınlarının kan merkezlerinde kan arama  problemini büyük ölçüde ortadan kaldırmış oluyoruz. 5.  kişi ise testleri yapılmış şekilde ameliyat esnasında ve ameliyattan  sonra 3-4 saat hastanede hazır durumda beklitilir.

 1. Koroner by-pass ameliyatı ne kadar sürmektedir?

Amaliyat yaklaşık olarak 3 saat sürmekle birlikte ameliyat süresi yapılacak by-pass süresine göre de  değişebilir.

 1. Ameliyattan sonra hasta hastanede ne kadar kalır?

Ameliyat sonrasında hastalar 1 gün boyunca kalp cerrahisi  yoğun bakımda gözlem amacıyla tutulur. Eğer her hangi bir problem yoksa hasta yoğun bakımdan çıkarılır ve servis katına alınır. Servise alındıktan 5 gün sonra hastaya bir takım tetkikler yapılır ve bir sorun olmazsa hastalar 6. gün taburcu edilir.

Hasta 4-6 hafta içinde ise normal yaşamına dönebilmektedir.

 1. Koroner by-pass ameliyatında ölüm riski var mı?

Her ameliyatta olduğu gibi koroner by-pass ameliyatında da ölüm riski bulunmaktadır. Bu riskin oranı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler;

 • Yaş: 60 yaş üstü kişilerde risk daha fazladır.
 • Kalp hastalığının şiddeti, damarların durumu,
 • Kalbin performans gücü,
 • Kalp hastalığının yanısıra hastada şeker hastalığı, böbrek yetmezliği gibi ek hastalıkların olup, olmaması,
 • Hastanın daha önce kalp krizi geçirip geçirmemesi. Eğer hasta daha önceden bir kalp krizi geçirmişse ölüm riski daha yüksektir.

Hastanemizde bu oran dünya standartlarının da altında yer almaktadır. Hastanemiz Avicenna Hospital’ da yapmış olduğumuz tüm koroner by-pass ameliyatlarına baktığımızda bu oranın %1’in altında olduğunu görüyoruz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

OTHER ARTICLES