You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Uzm. Dr. Nimet AKBAŞ

Çalışma Saatleri

Hafta İçi 09:00 18:00
Cumartesi :09:00 13:00

Uzm. Dr. Nimet AKBAŞ


Branş & Bölüm
Patoloji
Doğum Yeri ve Tarihi
  • Eğitim
  • Çalıştığı Kurumlar
  • Makaleler
  • Mesleki Üyelikler

1973-1978 İlk Öğrenim:
Gazi İlkokulu

1978-1981 Orta Öğrenim:
Çapa Ortaokulu

1981-1984 Lise Öğrenim:
Şehremini Lisesi

1984-1990 Yüksek Öğrenim:
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp fakültesi

1999-2003 Uzmanlık Eğitimi:
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

1991-1992 Adana, Kozan Merkez 1’nolu Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak mecburi hizmet

1992-1999 İstanbul, Kağıthane Merkez Sağlık Ocağında pratisyen hekimlik

1999-2003 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık
öğrenciliği

2004-2006 Bolu Köroğlu Devlet Hastanesinde patoloji uzmanlığı

2006- Özel Avicenna Hastanesi patoloji uzmanlığı

Uzmanlık Tezi:

Endometriyum karsinomlarında anjiyogenez, vasküler endotelyal büyüme faktörü ve östrojen, progesteron reseptörlerinin prognoz ile ilişkisi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

Yabancı Dilde Makaleler:

Yavuz E, Güllüoğlu MG, Akbaş N, Tuzlalı S, İlhan R, İplikçi A, Akhan SE. The values of Intratumoral mast cell count and Ki67 immunoreactivity index in differential diagnosis of uterine smooth muscle neoplasms. Pathol Int 2001; 51: 938-941.

Türkçe Makaleler:

Yavuz E, Tuzlalı S, Güllüoğlu MG, Akbaş N, İlhan R, İplikci A. Uterus Düz kas tümörlerinin ayırıcı
tanısında tümör içi mast hücre sayısının saptanmasının değeri. Türk Patoloji Dergisi 1999; 15 (3-4):
55-58.

Akbaş N, Yavuz E, Tuzlalı S, İlhan R, İplikçi A. Meme kanserlerinde östrojen ve progesteron reseptör
durumunun diğer prognostik parametreler ile karşılaştırılması. Meme Hastalıkları Dergisi 2001; 8 (2):
17-20.

Yavuz E, Çakır Ç, Akbaş N, Tuzlalı S, Taş F, İlhan R, İplikçi A. Overin primer ve metastatik
karsinomlarının ayırıcı tanısında immunhistokimyanın değeri. Türk Patoloji Dergisi 2002, 18 (1-2):
15-19.

Akbaş N, Büyükbabani N, Baykal C, Karagenç Y. Lenfomatoid papüloz taklitçileri: Skabiyoz ve
Molluskum kontagiyozum. Türk Patoloji Dergisi 2003, 19 (1-2): 26-29.

İren Özlük Y, Kılıçaslan I, Akbaş N, Uysal V. Testiküler tubuler seminom: İki olgu sunumu.
Türk Patoloji Dergisi 2004, 20 (1-2): 26-28.

Uluslararası Bildiriler:

İren Y, Akbaş N, Yavuz E, Tuzlalı S, İlhan R, İplikçi A. Cystosarcoma phylloides of the breast: Morphologic features of 41 cases. 1st Congress of the World Society For Breast Health and VIth National Congress of the Turkish Senologic Society. 22-26 September 2001, İstanbul, Türkiye.

Akbaş N, Kılıçaslan I, Özlük Y, Ander H, Uysal V. Juvenile granulosa cell tumour of the testis in a newborn. XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology. 5-10 Octaber 2002, Amsterdam, Hollanda.

Özlük Y, Kılıçaslan I, Akbaş N, Uysal V. Diagnostic difficulties in testicular seminoma: Report of two cases. XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology. 5-10 Octaber 2002, Amsterdam, Hollanda.

Kapran Y, Akbaş N, Aksoy M, Dizdaroğlu F. Multiple gastric composite carcinomas (adenocarcinoma and endocrin carcinoma) with adenosquamous differentiation. 19th European Congress of Pathology. 6-11 September 2003, Ljubljana, Slovenya.

Ulusal Bildiriler:

Akbaş N, Yavuz E, İlhan R, Tuzlalı S, İplikçi A. Meme karsinomlarında östrojen ve progesteron reseptör sonuçlarının çeşitli prognostik parametreler ile karşılaştırılması. XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu. 24-27 Mayıs 2000, Belek, Antalya.

Yavuz E, Gülloğlu MG, Akbaş N, Tuzlalı S, İlhan R, İplikçi A. Uterus düz kas tümörlerinin ayırıcı tanısında Ki-67’nin değeri. XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu. 24-27 Mayıs 2000, Belek, Antalya.

Vural S, Akbaş N, Tuzlalı S, Yavuz E, İlhan R, İplikçi A. Memenin invaziv mikropapiller karsinomu.VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi ve 1st Congress of the World Society For Breast Health. 22-26 Eylül 2001, İstanbul.

Akbaş N, Büyükbabani N, Baykal C, Karagenç Y, Öztürk AS. Lenfomatoid papüloz taklitçileri: Skabiyoz ve molluskum kontagiyozum. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi. 29-31 Mayıs 2003, Konya.

Akbaş N, Mete Ö, Demiryont M, Vural M. Coristoma of the buccal mucosa: Case report of a rare entity. XVII. Ulusal Patoloji Kongresi. 8-13 Eylül 2007, İstanbul.

KATILINAN MESLEKİ KURSLAR

Kemik İliği Patolojisi Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 11.3.2000, İstanbul

Ağız Boşluğu Patolojisi Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 12.3.2000, İstanbul.

Gastrointestinal Mukozada Displazi ve Erken Karsinom Patolojisi Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 31.3.2001, İstanbul.

Akciğer ve Plevra Tümörleri Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 1.4.2001, İstanbul.

Çocukluk Yaşı ve Erişkinin Primer Böbrek Tümörleri Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 5.5.2001, İstanbul.

Meme Tümörleri Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 4.5.2002, İstanbul.

Over Tümörleri Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 5.5.2002, İstanbul.

Ekstra-Hepatik Biliyer Sistem, Ampuller Bölge ve Pankreas Patolojisi Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 1.6.2002, İstanbul.

Baş-Boyun Patolojisi Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 4.1.2003, İstanbul.

Gastrointestinal Stromal Tümörler Kursu; Türk Patoloji Derneği, Polat Renaissance Otel, 19.12.2003, İstanbul.

Gastroenteropatik Endokrin Tümörler Kursu; Türk Patoloji Derneği, The Marmara Oteli, 20.3.2004, İstanbul.

Basics and Applications of Molecular Pathology Kursu; Türk Patoloji Derneği, The Marmara Oteli, 21.3.2004, İstanbul.

Patolojide Temel Histopatolojik Laboratuvar Teknikleri Kursu; Türk Patoloji Derneği, İstanbul Tıp Fakültesi, 17.4.2004, İstanbul.

Gastrointestinal Sistem Patolojisi Günleri; Türk Patoloji Derneği, The Marmara Oteli, 26-27.3.2005, İstanbul.

Cerrahi Meme Patolojisi Günleri; Türk Patoloji Derneği, Ceylan Intercontinental Otel, 16-17.4.2005,
İstanbul.

Endokrin Patoloji Günleri; Türk Patoloji Derneği, Crowne Plaza Otel, 11-12.3.2006,
İstanbul.

Non Hodgkin Lenfoma Kursu; Türk Patoloji Derneği, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 8-9.4.2006, İstanbul.

Yumuşak Doku Tümörleri Kursu; Türk Patoloji Derneği, Elite World Hotels,16-17.4.2011, İstanbul.

Dermatopatoloji Masterclass Kursu; Türk Patoloji Derneği, Elite World Hotels, 28.5.2011, İstanbul.

Ürogenital Patoloji Kursu; 21. Ulusal Patoloji Kongresi, Kaya Otel, 16-20.11.2011, İzmir.

GEP-NET Kursu; Türk Patoloji Derneği, Elite World Hotels, 25.2.2012, İstanbul.

Dermatopatoloji Kursu; Türk Patoloji Derneği, Elite World Hotels, 14.4.2012, İstanbul.

Temel Nöropatoloji Kursu; Patoloji Dernekleri Federasyonu, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 28-29.4.2012, İstanbul.

Jinekopatoloji Kursu; Türk Patoloji Derneği, Elite World Hotels, 5-6.5.2012, İstanbul.

Üropatoloji Kursu; Türk Patoloji Derneği, Elite World Hotels, 6-7.4.2013, İstanbul.

Serrated Polipler Kursu; Türk Patoloji Derneği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 11.1.2014, İstanbul.

Meme Patolojisi Kursu; Türk Patoloji Derneği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 22.2.2014, İstanbul.

Hepatobiliyer Sistemin Kolestatik ve Otoimmun Hastalıkları Kursu; Türk Patoloji Derneği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 7.3.2015, İstanbul.

Meme Patolojisi Kursu; 27.Ulusal Patoloji Kongresi, Sueno Deluxe Otel, 15.11.2017. Antalya.

Tiroid İnce İğne Aspirasyonu ve Seröz Efüzyon Sitolojisi; Sitopatoloji Derneği, Koç Üniversitesi Hastanesi, 10.2.2018. İstanbul.

Lenf Nodu Patolojisi Kursu; Marmara Üniversitesi, 24-25.2.2018. İstanbul.

Patolojide Tuzaklar Kursu; Türk Patoloji Derneği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 7-8.4.2018, İstanbul.

Gastrointestinal Traktus’un Tümörleri ve Öncül Lezyonları: Tanısal ve Moleküler Yaklaşımda Zorluklar Kursu; Türk Patoloji Derneği, Koç Üniversitesi Hastanesi, 5.5.2018, İstanbul.

Nöroendokrin Tünörler Kursu; Türk Patoloji Derneği, Koç Üniversitesi Hastanesi, 6.5.2018, İstanbul.

1994 İstanbul Tabip Odası

2003 Türk Patoloji Derneği