You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Uzm. Dr. İsmail CÖMERTOĞLU

Çalışma Saatleri

Hafta İçi 09:00 17:30
Cumartesi :09:00 13:00

Uzm. Dr. İsmail CÖMERTOĞLU


Branş & Bölüm
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Doğum Yeri ve Tarihi
  • Eğitim
  • Çalıştığı Kurumlar
  • Makaleler
  • Mesleki Üyelikler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2010
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / 2015

Özel Esenler Avicenna Hastanesi / 2018 – Halen

Güneş MF, Akpinar MB, Cömertoğlu I, Akyol S, Demirçelik B, Gürel ÖM, Aynekin B, Erdemli HK, Ateş M, Eryonucu B, Demircan K. The Investigation of a Disintegrin and Metalloproteinase with ThromboSpondin Motifs (ADAMTS) 1, 5 and 16 in Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections. Clin Lab. 2016;62(3):425-33.

Çarlı AB, Cömertoğlu I, Turgut H. Myositis Ossificans Associated with Prayer Mark. J Immigr Minor Health. 2016 Oct;18(5):944-5.

Akyol S, Cömertoğlu I, Firat R, Çakmak Ö, Yukselten Y, Erden G, Ugurcu V, Demircan K. Effect of insulin on the mRNA expression of procollagen N-proteinases in chondrosarcoma OUMS-27 cells. Oncol Lett. 2015 Aug;10(2):1091-1096.

Cakmak O, Comertoglu I, Firat R, Erdemli HK, Kursunlu SF, Akyol S, Ugurcu V, Altuntas A, Adam B, Demircan K. The Investigation of ADAMTS16 in Insulin-Induced Human Chondrosarcoma Cells. Cancer Biother Radiopharm. 2015 Aug;30(6):255-60.

Demircan K, Cömertoğlu İ, Akyol S, Yiğitoğlu BN, Sarıkaya E. A new biological marker candidate in female reproductive system diseases: Matrix metalloproteinase with thrombospondin motifs (ADAMTS). J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Dec 1;15(4):250-5.

Cömertoğlu İ, Sarıkaya E, Demirel M, Akyol S, Demircan K. ADAMTS Gen Ailesinin Obstetrik ve Jinekolojideki Yeri. Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2014; 11(4): 144 – 149.

Kurt M, Cömertoğlu İ, Sarp Ü, Yalçın P, Dinçer G. Osteoporozlu Hastalarda D Vitamini Düzeyleri (Vitamin D Levels in Patients with Osteoporosis). Türk Osteoporoz Dergisi 2011;17:68-70.

Comertoglu I, Kurt M, Yalçın AP. Lupus-like Syndrome Induced by Anti-tumor Necrosis Factor Treatment. Turk J Phys Med Rehab 2015;61:371-4.

Isik B, Erdemli HK, Comertoglu I, Akyol S, Firat R, Kaya M, Akyol O, Demircan K. Changes of the expressions of Orphan and gon-ADAMTS in Chondrosarcoma Cells. International Journal of Hematology and Oncology. 2015;25(3):158-165.

Erden G, Akyol S, Comertoglu I, Altuntas A, Cakmak O, Ugurcu V, Yukselten Y, Demircan K. A disintegrin-like and metalloproteinase with thrombospondin motif 8 expression analysis in OUMS-27 chondrosarcoma cells before and after insulin administration. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. 2016; 53 (1&2):12-6.

Ulusal Kongre Bildirileri

İ. Cömertoğlu, M. Kurt, G. Dinçer, D.G. Öztuna, A. P. Yalçın. Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Stronsiyum Ranelatın Etkinliği; Alendronat Sodyum İle Karşılaştırmalı Retrospektif Çalışma. 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu. 26-29 Eylül 2013, Muğla- Türkiye

A. E. Özdemirel, İ. Cömertoğlu, M. Kurt, N. Süldür, A. P. Yalçın, Ş. Ataman. FMF Amiloidozisine İkincil Alt Ekstremitede Gelişen Polinöropati Olgusu. 11-14 Nisan 2013, Muğla-Türkiye.

İstanbul Tabip Odası
TRASD (Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği)