You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Uzm. Dr. Gülcan SARGIN KURT

Çalışma Saatleri

Hafta İçi 09:00 17:00
Cumartesi :09:00 13:00

Uzm. Dr. Gülcan SARGIN KURT


Branş & Bölüm
Nöroloji
Doğum Yeri ve Tarihi
  • Eğitim
  • Çalıştığı Kurumlar
  • Makaleler

İvan Vazov İlkokulu, Kırcaali, Bulgaristan
Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu – Ortaokul, Zeytinburnu, İstanbul
Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar Lisesi, Sarıyer, İstanbul
1994 - 2000 / Y. Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi
2002 - 2007 / Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji İstanbul Üniversitesi / 2006

Özel Esenler Avicenna Hastanesi / 2015 – Halen
Medicana Hastanesi, İstanbul 2012- 2015
Özel Öğrenci İstanbul Üniversitesi Elektronörofizyoloji Yüksek Lisans Programı / 2012-2013
Medical Park Hastanesi, İstanbul / 2010-2012
Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı / 2007-2010

A. Uluslar arası dergilerde yayınlanan makaleler

A1. Gülcan SARGIN, Candan GÜRSES, Naci ÇİNE, Nerses BEBEK, Betül BAYKAN, Uğur ÖZBEK, Ayşen GÖKYİĞİT. ‘’BDNF Gene Polymorphism in Patients With Temporal Lobe Epilepsy’’ Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2008, Volume 25, Number 4, Page(s) 220-225

A2. Naci ÇİNE, Gülcan SARGIN, Nerses BEBEK, Candan GÜRSES, Betül BAYKAN, Uğur ÖZBEK, Ayşen GÖKYİĞİT.’’Association of MDR1 Gene Polymorphism in Patients With Temporal Lobe Epilepsy’’ Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2013, Volume 30, Number 1, Page(s) 004-011

A3. N. Bebek, Ö. Özdemir, M. Sayitoglu, Ö. Hatırnaz, B. Baykan, C. Gürses, A. Sencer, A. Karasu, E. Tüzün, I. Üzün, S. Akat, N. Cine, G. Sargin Kurt, M. Imer, U. Ozbek, A. Canbolat, A. Gökyigit.‘‘ expression analysis and clinical correlation of aquaporin 1 and 4 genes in human hippocampal sclerosis‘‘ Journal of Clinical Neuroscience Volume 20, Issue 11, November 2013, Pages 1564–1570

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

B1. Gülcan SARGIN, Candan Gürses, Nerses Bebek, Naci Çine, Betül Baykal, Uğur Özbek, Ayşen Gökyiğit ‘’Multidrug Resistance (MDR) Gene Polymorphisms in Patients Temporal lobe epilepsy (TLE) with or without Mesial Temporal Sclerosis (MTS)’’. 26th İnternational Epilepsy Conress (Paris 2005)

D. Ulusal dergilerde yayınlanan yayınlar

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

E1. Gülcan SARGIN, Candan GÜRSES, Serra SENCER, Betül BAYKAN, Ayşen GÖKYİĞİT ‘’Temporal Lobda Radyasyon Nekrozu Gelişen Bir Olgu’’. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi (İstanbul 2005)

E2. Gülcan SARGIN, Neşe DİREK, Umut YAKA, Candan GÜRSES, Betül BAYKAN, Ayşen GÖKYİĞİT. ‘’Video EEG monitorizasyonda iktal olarak konverjans gelişen meziyal temporal sklerozu olan bir olgu.’’ EEG-EMG Kongresi Epilepsi Günleri (İzmir 2005)

E3. Gülcan SARGIN, Candan GÜRSES, Nerses BEBEK, Naci ÇİNE, Uğur ÖZBEK, Betül BAYKAN, Ayşen GÖKYİĞİT ‘’Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Multidrug Resistans(MDR) Gen Polimorfizmi Sonuçları’’. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi (İstanbul 2005)

E4. Gülcan SARGIN, Candan GÜRSES, Nerses BEBEK, Betül BAYKAN, Ayşen GÖKYİĞİT. ‘’Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Klinik Ve Nöbet Semiyolojisi’’ 41.Ulusal Nöroloji Kongresi (İstanbul 2005)

E5. Vildan YAYLA, Ayşen GÖKYİĞİT, Gülcan SARGIN, Piraye Serdaroğlu, A.Emre Öge ‘’Duchenne Kas Distrofisinde Merkezi Sinir Sistemi Etkilenmesi: Elektrofizyolojik incelemeler:’’ 41.Ulusal Nöroloji Kongresi (İstanbul 2005).

E6. İnci ESEN, Gülcan SARGIN, Haşmet HANAĞASI, Candan GÜRSES, Hakan GÜRVİT, Jale YAZICI, Ayşen GÖKYİĞİT, Murat EMRE. ‘’Bilateral Talamik Enfarkt Olan Olgumuzda Atipik EEG Bulguları’’ 22.Ulusal Klinik Nörofiziyoloji EEG-EMG Kongresi Epilepsi Günleri (İzmir 2005)

E7. Ferda İLGEN, Gülcan SARGIN, Nerses BEBEK, Oğuzhan ÇOBAN, Rezzan TUNCAY, Sara BAHAR. ‘’Akut İskemik Serebrovasküler Hastalık Klinik ve Görüntüleme Bulguları Olan Epileptik Olgu.’’ 41.Ulusal Nöroloji Kongresi (İstanbul 2005)