You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Op. Dr. Osman FAZLIOĞULLARI

Çalışma Saatleri

Hafta İçi 09:00 16:00
Cumartesi :09:00 13:00

Op. Dr. Osman FAZLIOĞULLARI


Branş & Bölüm
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doğum Yeri ve Tarihi
  • Eğitim
  • Çalıştığı Kurumlar
  • Makaleler
  • Mesleki Üyelikler

İst.Ünv. İstanbul Tıp Fakültesi / 1985 – 1991
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kalp Damar Cerrahisi İhtisası/ 1993-1999
İst.Ünv. DETAE Moleküler Tıp AD Doktora Eğitimi / 2011-2015

Özel Esenler Avicenna Hastanesi / 2017 – Halen
Hisar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı / 2016 – 2017
Memorial Hizmet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı / 2016
Gebze Medical Park Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı / 2014-2015
Şişli Kolan İnternational Hospital – Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı / 2014
Bahçelievler Medicana Hastanesi – Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı / 2009-2013
Özel Esenler Avicenna Hastanesi / 2006-2009
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlığı / 2004-2006
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlu Hekimliği / 2004-2006
İzmir Mevkii Asker Hastanesi – (Asteğmen-Teğmen) / 1999-2000
Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1993-2006
Ermenek – Tepebaşı Sağlık Ocağı Hekimliği / 1992-1993

Ulusal ve Uluslararası Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler-Vaka Takdimleri

1 Multipl arteryel tutulumlu bir behçet olgusunda psödoanevrizma tamiri (TKDCD – Temmuz 1999, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 344-346).

2 True Aneurysm of Extracranial Internal Carotid Artery in a 10-year-old (Eur J Vasc Endovasc Surg Vol 32;386-388, October 2006).

3 Aortic Root Aneurysm After Off-Pump Reduction Aortoplasty (Ann Thorac Surg 2010;90:e69 –70).

4 Cardiac tamponade from a giant thymoma: case report Journal of (Cardiothoracic Surgery2012,7:14).

5 Kardiyovasküler cerrahi operasyonlar sonrasında gelişen hastane enfeksiyonları insidansı (Pam Tıp Derg 2011;4(2):50-56).

6 Effect of Body Mass Index on Early Morbidity and Mortality After Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery (Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia,Vol 26, No 5 (October), 2012: pp 813-817).

7 Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi. GKDA Derg 18(2):46-51, 2012

8 Morphine is a Reasonable Alternative to Haloperidol in the Treatment of Postoperative Hyperactive-Type Delirium After Cardiac Surgery (Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 27, No 5 (October), 2013: pp 933–938).

9 Coronary artery perforation treated with multiple bare metal stent implantation. Postep Kardiol Inter 2013; 9, 4 (34): 397–400.

10 Kırmızı Adam (Red Man) Sendromu. GKDA Derg 19(2):106-108, 2013

11 Upper Extremity Deep Vein Thrombosis after In Vitro Fertilization Treated with Ultrasound Accelerated Catheter Directed Thrombolysis. Cardiovascular Surgery and Interventions. Received: October 10, 2014 Accepted: November 27, 2014 Published online:February 10, 2015

12 Successful Recanalization of Superior Mesenteric Artery Thrombotic Occlusion with Percutaneous Aspiration Thrombectomy. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Accepted 13 Sep 2014.

13 Efficacy of intralesional recombinant human epidermal growth factor in

chronic diabetic foot ulcers, Growth Factors, Volume 33, Issue 2, March 2015, pages 128-132.

14 Percutaneous mechanical thrombectomy with retrograde popliteal approach for the treatment of acute femoropopliteal stent occlusion, Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(4):748-752.

15 Treatment of complex atherosclerotic femoropopliteal artery disease with a self-expanding interwoven nitinol stent: Midterm results, Vascular February 16, 2015

16 Combined treatment with endovenous laser ablation and compression therapy of incompetent perforating veins for treatment of recalcitrant venous ulcers, Phlebology. 2015 Jun 30. pii: 0268355515594075. [Epub ahead of print]

17 expression of Egfl7 and miRNA-126-5p in Symptomatic Carotid Artery Disease, Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2016.

18 Koroner arter hastalığı bulunan obez hastalarda Adipor1, Adipor2 ve Adipoq genetik varyasyonların etkisinin incelenmesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Eenstitüsü Dergisi, 2017, Yıl:6 Cılt:6 Sayı:11 Sayfa:79-89.

19 IRAK-4 Variants in acute coronary syndrome patients, Anatol J Cardiol. 2017 May; 17(5): 417–418.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1 Mitral Kapak Yaklaşımında Superior Septal İnsizyon Yapılan Olguların Post-Op Ve Orta Dönem Ekg Ve Holter Monitörizasyon İle İzlem Sonuçları (IV.Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Marmaris, 29 Ekim – 01 Kasım1996).

2 Mitral Apparatusu Koruyarak Yapılan Mitral Kapak Replasmanı Olgularında Orta Dönem İlk Sonuçları (IV.Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Marmaris, 29 Ekim – 01 Kasım1996).

3 İzole Koroner Bypass Cerrahisinde Kan Transfüzyonu Gereksiniminin Preoperatif Risk Skorlamasıyla Belirlenmesi (IV.Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Marmaris, 29 Ekim – 01 Kasım1996).

4 Miyokard Korunmasında Kan Kardiyoplejisinin Yeni Bir Uygulaması (5.Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Antalya, 20-24 Ekim 1998).

5 Asendan Aort Anevrizması Olan Bir Olguda David Prosedürü (5.Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Antalya, 20-24 Ekim 1998).

6 Açık Kalp Cerrahisinde Geç Taburcu Sürelerine Etki Eden Faktörler (5.Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Antalya, 20-24 Ekim 1998).

7 İki Vaka Nedeniyle Paget-Schrotter Sendromu (VI.Ulusal Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim 2000.).

8 Minimal İnvaziv Yaklaşımla CPB Kullanılan Atan Kalpte, Antegrad Kan Perfüzyonu İle ASD Tamiri (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim 2002).

9 CABG Operasyonu Geçiren Bir Hastada, Postoperatif Nörojenik Disfaji Olgusu (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim 2002).

10 CABG Operasyonu Geçiren Bir Olguda, İzole Parsiyel Akut Renal Enfarkt (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim 2002).

11 Cardiac Surgery Complications. (ESCVS Abstrats November 2003 – 52nd International Congress Of The European Society For Cardiovascular Surgery-İstanbul; Nov 7-10.2003).

12 Endovascular Therapy İn Thoracal And Abdominal Aortic Aneurysms (Herat Surgery Forum – 2004/7-Supplement2; 16th Annual Meeting Of The Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery-Bodrum 2004).

13 An Endovascular Graft İmplantation To A Patient Who Had Valve Sparing Operation Five Years Ago (Herat Surgery Forum – 2004/7-Supplement2; 16th Annual Meeting Of The Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery,Bodrum, 26-29 September 2004).

14 İleri Yaş Hasta Popülasyonunda Off-Pump, On-Pump Koroner Arter Cerrahisi (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi-Antalya. Eylül 2004).

15 İzole Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan 70 Yaş Ve Üzeri İleri Yaş Hastalarda Hedef Damar Revaskülarizasyonu (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi-Antalya. Eylül 2004).

16 Torakal ve Abdominal Aort Anevrizmalarında Endovasküler Tedavi (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi-Antalya. Eylül 2004).

17 Combined Coronary Artery Bypass Grafting and Carotid Endarterectomy; Early Postoperative Results (3rd Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, November 28 – December 02 2007).

18 Evaluation of Nasocomial İnfections And Antibiotic Resistance Profiles İn İntensive Care Unit (18th İnternational İntensive Care Symposium, 29-30 April 2011-İstanbul).

19 Red Man Syndrome During Treatment Of Mediastinitis: Case Report (18th İnternational İntensive Care Symposium, 29-30 April 2011-İstanbul).

20 Açık Kalp Cerrahisi Postoperatif Analjezisinde Tramadol Ve Deksketoprofen’in Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi-Antalya. Kasım 2012).

21 73 Yaşında Erkek Hastada Rüptüre Olmamış Sinüs Valsalva Anevrizması (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi-Antalya. Kasım 2012).

22 62 Yaşında Serebral Anevrizma Öyküsü Olan Erkek Hastada Sol Ana Koroner Anevrizmanın Kardiyopulmoner Bypass Kullanılmadan Tedavisi (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi-Antalya. Kasım 2012).

23 İki Hastada Quadricusp Aort Kapak (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi-Antalya. Kasım 2012).

24 Perfüzyonist Gözüyle “Buz Çağından Küresel Isınmaya” Serebral Korunmada Gelişen Yöntemler (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi-Antalya. Kasım 2012).

25 Bahçelievler Medicana Hastanesi!Nde 2008-2012 Yılları Arasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Gözlenen Acinetobacter Enfeksiyonları Ve Hemşirelik Bakımı (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi-Antalya. Kasım 2012).

26 Successful Recanalization of Superior Mesenteric Artery Thrombotic Occlusion with Percutaneous Aspiration Thrombectomy. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Accepted 13 Sep 2014.

27 Intralesional Administration of Human Recombinant Epidermal Growth Factor in Chronic Diabetic Foot Ulcers. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek/Antalya.

28 Percutaneous Mechanical Thrombectomy With Retrograde Popliteal Approach For Treatment of Acute Femoropopliteal Stent Occlusion. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek/Antalya.

29 Treatment Of Complex Atherosclerotic Femoropopliteal Artery Disease With A Self-Expanding Interwoven Nitinol Stent: Midterm Results. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek/Antalya.

30 Approach to Percutaneous Peripheral Intervention For Chronic Total Occlusion of Superficial Femoral Arteries. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek/Antalya.

31 Percutaneous Aspiration Thrombectomy For Acute Lower Extremity Deep Venous Thrombosis. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Belek/Antalya.

Society of Thoracic Surgeons (STS)

European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS)

European Society for Vascular Surgery

Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Fleboloji Derneği